RƯỢU NẾP ĐẬU XANH

Liên hệ

Thành phần:

  • 50% Gạo nếp
  • 50% Đậu xanh
  • Men thuốc bắc gia truyền

Mô tả